ADHD och Hjälpmedel

Läs med webReader


ADHD  Coach Marie Enbäck

Jag har blivit ombedd att skriva om hjälpmedel så jag börjar med att säga att allt som kan hjälpa är bra! Vi kan prova nya vägar och använda oss av nya hjälpmedel och så länge vi vet att det inte gör någon skada så kan det vara värt att prova. Det som fungerar för en människa kanske inte alls fungerar för en annan och det som fungerat en kortare eller en längre period i livet kan helt förlora sin effekt och då behöver man ompröva just det hjälpmedlet, verktyget eller den metod man använt sig av. Varför man kan behöva granska, ompröva och kanske byta metod eller förhållningssätt har dels att göra med personlig utveckling. Människor utvecklas och det gör människor med funktionsnedsättningar också. I snabb takt eller i mer långsam takt men jag tror inte att någon människa kan stå helt stilla. Och samtidigt förändras omständigheterna och förutsättningarna omkring oss vilket också påverkar individen.

För människor med ADHD kan det också vara så att hjärnan behöver extra stimulans för att bli aktiverad och då kan nyhetens behag spela roll. Som ett tydligt exempel på det kan jag nämna en post-it lapp som använts som påminnare, har sett likadan ut och suttit på samma ställe länge. Den kan ha förlorat sin funktion, sin effekt som påminnare då man inte längre uppmärksammar den. Då måste något annat provas. Något annat måste inte vara något annat hjälpmedel utan det kan också vara att ompröva sin inställning till vad som är viktigt.

Jag nämner post-it lappar som en form av hjälpmedel för det är det verkligen. Dessutom enkelt, effektivt, billigt, lättillgängligt mm. Ett annat hjälpmedel i samma kategori är timern/äggklockan.  Jag vill nämna de enkla användbara hjälpmedlen för vi människor har en benägenhet att tro att dyrt och/eller komplicerat är bra. Det kan naturligtvis vara så. Men enkelt och billigt kan också vara minst lika bra. Oavsett vad man använder är ju det viktiga att det finns goda chanser att nå ett uppsatt  mål. Och det är en god ide att tillsammans med någon annan arbeta fram olika sätt att använda sig av hjälpmedlen.

Jag talar gärna för att vi alla också kan utveckla våra egna hjälpmedel med stöd ifrån andra eller på egen hand. Jag förordar ändå stöd av andra för effektivitetens skull. Strategier är kan vara ett hjälpmedel där det är bra att ta till stöd ifrån andra för att komma framåt. I människors strävan för överlevnad och i vår utveckling som individer har vi alla använt oss av strategier. De kan indelas i två kategorier de medvetna och de omedvetna strategierna. Vi kan alla utveckla nya medvetna strategier och se dem som hjälpmedel och vi kan också medvetandegöra och få insikt i vilka omedvetna strategier vi använt oss av tidigare för att förstå och använda oss av den kunskapen i framtiden.

Oavsett vad vi väljer att använda oss av i form av fysiska hjälpmedel – post-it lappar, timstockar, to-do listor och annan form av stöd så vill jag poängtera att för människor med ADHD handlar det sällan om okunskap om att något ska utföras eller genomföras på en viss tid eller innan en given tid eller i god tid innan en given tid. Inte heller handlar det om okunskap om hur man ska göra saker eller inte göra saker. Eller låta bli att göra saker. Det handlar om så mycket annat än just okunskap och det är allt det här andra som är ADHD.

Marie Enbäck

110329

Be Sociable, Share!

Comments on this entry are closed.

Next Post:

Previous Post: