Kort om ADHD,coaching och ADHD Coaching

Läs med webReader

Tack för att jag blivit inbjuden att skriva i den här bloggen. Jag har inte bloggat förut och det passar mig bra just nu att vara gästbloggare.
Jag är Sveriges första ADHD Coach, utbildad i USA och jag har tänkt skriva om ADHD , Coaching , ADHD Coaching och vad som för stunden känns angeläget kring det. ADHD vet många vad det är idag eller kan i alla fall något om det. Vanlig Coaching känner en del till men det är väldigt få som känner till vad ADHD Coaching är. I alla fall i Sverige. Själva ordet coach kommer ifrån Engelskan och är en typ av droska som dras av en häst. Kusken kör droskan från A-B och man kan säga att det vi kallar coaching idag är en form av stöd i att ta sig från A-B och att synliggöra vägen däremellan, röja undan hinder och göra den körbar. Målen som klient och coach sätter upp tillsammans är de som är viktiga för klienten och är inte mål som andra sätter upp. Det kan vara något man vill uppnå genom att utföra något eller det kan handla om acceptans av något som är, att få klarhet i något, att förändra ett tankesätt, en känsla eller ett beteende.
Det är viktigt att coachen är helt neutral och kan sätta klientens bästa framför allt annat, i alla lägen.
Det är också viktigt att ha en coach som man själv valt.
En klient måste vara coachbar -öppen och mottaglig för vad coaching medför och innebär.
I vårt samhälle i dag kallas många för coacher, från boendestödjare till arbetsledare och säljcoacher. Det är för mig oklart vad som är det fundamentalt viktiga i de arbetsrelationerna , jämfört med den coach-klient relation som jag kortfattat beskrivit.
Människor med ADHD har samma mänskliga behov som andra och det som jag beskrivit och nämnt som viktigt för coachingrelationen är samma . Men människor med ADHD har också unika utmaningar eller svårigheter relaterat till diagnosen som kan påverka livskvaliten och bli till ett hinder i vardagen. ADHD Coaching är en specialiserad form av coaching där coachen har kompetens som coach och därutöver särskilda kunskaper att stärka klientens möjligheter att hantera uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.
Både ADHD Coachen och klienten har värdefulla erfarenheter och kunskap om hur konsekvenserna av en diagnos/ diagnoser yttrar sig. Den kunskapen blir mer värdefull för klienten om en välutbildad professionell ADHD Coach är stödjande i att identifiera hur de specifika konsekvenserna och möjligheterna ser ut hos just den som blir coachad.
En ADHD Coach ser alltid sina klienter som naturligt kreativa ,fulla av tillgångar, och fullt kapabla att upptäcka och finna sina egna svar.
Det var kort om Coaching och ADHD Coaching. Väldigt kort. Det innebär att man inte kan få med allt och att få ned något så omfattande till ett kort blogginlägg var inte lätt men det blev ett blogginlägg.
Tack för din tid och uppmärksamhet
ADHD Coach Marie

Be Sociable, Share!

Comments on this entry are closed.

Next Post:

Previous Post: